PDF Compressor 2.02

PDF Compressor 2.02

Abelssoft – 10,5MB – Commercial –
PDF Compressor là một tiện ích Windows nén tập tin PDF được quét và làm giảm kích thước tập tin PDF (tỉ lệ nén: 23%) nhanh chóng và dễ dàng. Nó cho phép bạn nén các tập tin PDF, giảm kích thước file pdf một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Tổng quan

PDF Compressor là một Commercial phần mềm trong danh mục Gia đình & Sở thích được phát triển bởi Abelssoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 408 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của PDF Compressor là 2.02, phát hành vào ngày 11/02/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/07/2015. Phiên bản phổ biến nhất là 2.01, được sử dụng bởi 62 % trong tất cả các cài đặt.

PDF Compressor đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 10,5MB.

PDF Compressor Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho PDF Compressor!

Cài đặt

người sử dụng 408 UpdateStar có PDF Compressor cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Abelssoft
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản